Danıştay 15. Daire başkanlığı, milyonlarca banka müşterisini yakından ilgilendiren bir karara imza attı. Danıştay, bankaların “hesap işletim ücreti” almasını düzenleyen yönetmelik hükmünü iptal etti.  Böylece geçmişten günümüze 10 yıllık süreçte bankaların almış olduğu hesap işletim ücretlerini geri alma hakkı doğdu. TÜSODER Genel Başkanı Deniz Öner yaptığı açıklamada, söz konusu parayı almak isteyen vatandaşların neler yapması gerektiğini anlattı.  Tüketici Sorunları Derneği (TÜSODER), 3 Ekim 2014’te yürürlüğe giren Finansal Tüketiciden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 10 ve 13. maddelerinin bazı hükümlerinin iptali için BDDK aleyhine Danıştay’a dava açtı. Danıştay 15. Dairesi, tüketicilerden “hesap işletim ücreti” alınmasına yönelik hükmü oy birliğiyle iptal etti.  Daire, yönetmeliğin “tahsis ücreti, nakit avans çekim ücreti, kurum ve kuruluşlarına yapılan ödemelere” ilişkin hükmün iptalini reddetti.

hesap işletim ücreti iptal

TAHSİS ÜCRETİ TALEP EDEBİLİR

Kredi ihtiyacının karşılanmasına olanak sağlayan sistemin işletilmesi ve operasyonel süreçlerin yönetilmesi amacıyla “tahsis ücretinin tüketicilerden talep edilebilecek ücretler arasında belirlenmesinde hukuka aykırılık görülmediği alınan kararda vurgulandı. Finans kuruluşlarının haftanın her günü hizmet sunması nedeniyle finansman maliyeti haricinde kira, teknik servis ve bakım gibi masraflara katlanmak durumunda oldukları, bu maliyetlerin karşılığı olarak “nakit avans çekim ücretinin ücretlendirilebilecek kalemler arasında belirlenmesinin mevzuata aykırılık taşımadığı belirtildi.

HESAP İŞLETİM ÜCRETİ İPTAL EDİLDİ

hesap işletim ücreti 2

Kararda, “hesap işletim ücreti” ile ilgili dava konusu yönetmelikte açık bir tanım yapılmadığı ancak davalı BDDK’nin savunma dilekçesinde, “bu ücretin, hesabın işletilmesinden kaynaklanan bir ücret olarak hesaba ilişkin muhasebe kayıtlarının yapılması, kontrolü ve sürdürülmesinden kaynaklanan masraflar” olarak belirlendi. Kararda, yönetmelikte, hesap işletim ücretinin, hesap sayısına bağlı olmaksızın müşteri bazında tahakkuk ve tahsil edileceğinin vurgulandığı hatırlatıldı. Ücretin, hesap sayısı, hesabın tutarı, hesaptaki işlem sayısı gibi hususlar dikkate alınmaksızın sadece müşteri bazında alındığına dikkati çekilen kararda, davalı idarenin savunmasında belirtilen hususların “hesap işletim ücretinin dayanağı olarak kabul edilemeyeceği söylendi.

VATANDAŞLAR BANKALARDAN İADE TALEP ETSİN

TÜSODER Genel Başkanı Deniz Öner, 4 yıl süren hukuki mücadelenin sonunda alınan kararı tüketiciler açısından “çok büyük başarı” olarak değerlendirirken Hesap işletim ücretinin yasal dayanağı olmadığını dile getiren Öner yapılacak işlemleri şu şekilde özetledi: “Vatandaşlar, geçmişe dönük 10 sene içinde hesap işletim ücreti kesilmişse bunların dekontlarını bankalardan talep etsinler. Bu kararla birlikte dilekçe yazarak bankadan iade talebinde bulunsunlar. Vatandaşlar, bunu birkaç yolla yapabilir. Dilekçe yazabilirler, noterden ihtarname gönderebilirler ya da iadeli taahhütlü ile talep etsinler. Bankaların büyük çoğunluğu bunu ilk başta reddedecektir. O zaman da gelen cevapla ya da cevap vermeseler bile dekontlarıyla kendi talep yazısıyla birlikte ilçe kaymakamlarında bulunan tüketici hakem heyetlerine başvurarak iade sürecini başlatabilirler.